CHEVROLET 1958 ÜSTÜ AÇIK KIRMIZI-BEYAZ

Posted at 2 Mayıs 2014 | By : | Categories : | 0 Comment

CHEVROLET 1958 ÜSTÜ AÇIK KIRMIZI-BEYAZ

Marka : CHEVROLET

Model : BLEA?R

Model Yili : 1958 ÜSTÜ AÇIK

Renk : KIRMIZI-BEYAZ

Motor Gucu : 160Bg

Yakit : BENZ?N+LPG

Vites : MANUEL

CC : 2500cc

 

ARAC ACIKLAMA

1958 Model Chevrolet K?rm?z? Beyaz Üstü Aç?k Özel arac?m?z Özel Günlerinizde Size Hizmet Vermekten Mutluluk Duyar.

Sava? sonras? Amerikan arabalar? içinde üretildi?i y?llarda en fazla be?eniye sahip olmu? tasar?m? ile o y?llarda özellikle orta s?n?f olarak tabir edilen kitlenin gerek görünümü sebebi ile gerekse konforlu iç tasar?m ve güçlü motoru sayesinde en çok sat?lan klasik otomobil içinde yer almas?nda etkili olmu?tur. Özellikle fiyat?n?n o y?llarda üretilen otomobiller içinde daha uygun bir fiyat ile sat?lmas? ekstra bir avantaj sa?lam??t?r. Kiral?k gelin arabas? olarak veya dizi film çekimlerinde kullan?labilecek bunun yan? s?ra transfer ve ?stanbul içi ve d??? gezilerde sorunsuz ve keyif ile kiral?k olarak hizmet verebilecek son derece bak?ml? bir klasik otomobildir. Görsel aç?dan renk kombinasyonu nedeni ile dikkatleri üzerine çeken emsalleri içinde orijinal aç?dan ilk s?rada yer alan 1958 model Chevrolet Belair sizleri geçmi? ile bulu?turmak üzere nostaljik bir atmosfer içinde unutulmaz bir gün ya?atabilecek klasik bir Amerikan otomobilidir. Özellikle yaz aylar?nda yo?un olarak evlenen çiftler taraf?ndan tercih edilen unutulmaz bir hat?ra olarak y?llar boyunca foto?raf albümlerini süsleyecek bu muhte?em klasik araç gelin arabas? veya evlilik y?l dönümü gibi özel günlerinizde sizlere hizmet etmektedir. Dü?ün arabas?, cheap kiral?k gelin arabas? yak?n tarihi anlatan dizi ve klip çekimlerinde 1946 senesi ile 1976 y?llar? aras?nda üretilmi? klasik otomobilleri ihtiyaç duydu?unuz süreler içinde kiralayabilir ve bu konuda profesyonel personelimizde hizmet alabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About admin

Leave a Comment