CHEVROLET 1962 BEYAZ İMPALA (ÜSTÜ AÇIK)

Posted at 18 Mayıs 2014 | By : | Categories : | 0 Comment

CHEVROLET BEYAZ ?MPALA (ÜSTÜ AÇIK)

Marka : CHEVROLET

Model : ?MPALA (ÜSTÜ AÇIK)

Model Yili : 1962

Renk : BEYAZ

Motor Gucu : 250BG

Yakit : BENZ?N+LPG

Vites : MANUEL

Kilometre : 1962

CC : 3500cc

 

ARAC ACIKLAMA

Klasik otomobiller içerisinde Türkiyede Chevrolet Serisinin En Sevilen ve Tutulan Sport CONVERT?BLE olarak bilinen Klasik Otomobil

Türk filmlerinin unutulmaz klasik otomobilleri içinde yer alan 1962 model Chevrolet ?mpala CONVERT?BLE 1962 senesinde üretildikten sonra o y?llarda ya?ayan tüm gençlerin rüyalar?na giren bir klasik oto. Klasik Amerikan arabalar? içinde gerek büyüklü?ü ve geni?li?i ile gerekse sahip oldu?u lüks donan?m? sayesinde her kesin be?enisini kazanm?? olan bir klasik araba özelli?ine sahiptir. Can al?c? beyaz rengi ile evlili?e ad?m atacak olan tüm çiftler taraf?ndan en çok tercih edilen araçlar?m?z içinde yer almaktad?r. Rutin bak?mlar? düzenli olarak yap?lan mar??na bast???n?z zaman tüm Türkiye yi dahi sorunsuz ?eklide gezebilece?iniz kadar orijinal bir klasik oto dur. Sünnet dü?ünleri, see gelin arabas?, reklam veya film çekimlerinde kullan?labilecek, gezi ve transfer i?lerinde kullan?lacak kadar güzel, temiz ve bak?ml? bir klasik oto özelli?indedir. Özellikle iç hacminin geni?li?i ile zor ve s?cak yaz dü?ünlerinde sizleri ferah bir ?ekilde foto?raf çekiminden dü?ün bitimine kadar s?k?nt?s?z bir ?ekilde ta??yabilecek ve en üst derecede keyif alaca??n?z bir ?stanbul turunda e?lik edebilecek bir Amerikan klasi?i olarak tavsiye edebilece?imiz bir oto özelli?indedir. Güçlü motoru, efsane dizayn’? muhte?em güzellikte bir 1962 CONVERT?BLE ile dünya evine girmek isteyen her kesin telefonlar?n? bekliyoruz. Özellikle yaz aylar?nda araçlar?m?za olan taleplerin yo?unlu?u nedeni ile önceden rezervasyon yapt?rman?z önemle rica olunur.

 

 

 

 


About admin

Leave a Comment